Tijdens een evenement moet het duidelijk zijn waar geparkeerd kan worden, maar vooral moeten de hoofdwegen goed vrij worden gehouden. Om te voorkomen dat het verkeer vastloopt, komen de verkeersregelaars van OSR Security in actie.

Ook bij een wegomlegging zijn het de verkeersregelaars die het verkeer in goede banen leiden. OSR Security wordt regelmatig door wegenbouwbedrijven ingehuurd. De wegenbouwer moet de veiligheid waarborgen van zijn medewerkers. En: de verkeersdoorstroming is uitermate belangrijk, zeker op snelwegen en provinciale wegen.

Verkeersregelaars van OSR Security worden ingezet door de verschillende overheden (Rijk, Provincie, Gemeente), wegenbouwbedrijven en evenementenorganisaties.


OSR security BV
A. van Leeuwenhoekweg 36B6
2408 ANĀ  Alphen aan den Rijn
0172 424 185
meldkamer@osr-security.nl